PARKING

 

Vi har liten parkerings kapasitet, derfor har vi ordnet slik som tidligere år at dere kan parkere i steinbruddet (se kart) rett etter avkjørsel fra hovedveien. Det vil være skiltet og en person vil vise dere hvor dere skal parkere. 

Det vil være 3 biler som kjører frem og tilbake fra kl 07.30 og retur etter main match.